Polityka prywatności

Polityka Prywatności Portalu GdzieJubileusz.pl

 
Portal GdzieJubileusz.pl zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i przestrzegania poufności danych osobowych zarejestrowanych Ogłoszeniodawców i Użytkowników Portalu. Serwis GdzieJubileusz.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego ogłoszeniodawcy i użytkownika serwisu należącego do GdzieJubileusz.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. GdzieJubileusz.pl  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych oraz adresowych klientów / użytkowników swojego serwisu.

 

Dane osobowe

 
W czasie korzystania z serwisu GdzieJubileusz.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię, telefon, adres e-mail.

 

Wiadomości Email

 
Portal GdzieJubileusz.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Email ogłoszeniodawcom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości portal GdzieJubileusz.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).Firmy zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych GdzieJubileusz.pl   

 

Cookies

 
Podczas odwiedzin portalu GdzieJubileusz.pl i żądania wyświetlenia strony GdzieJubileusz.pl, serwery automatycznie rozpoznają adres IP i nazwę domeny odwiedzającej portal osoby. Dane te nie ujawniają jednak żadnych informacji osobistych, a uzyskane informacje służą wyłącznie do opracowywania statystyk liczby odsłon stron i liczby różnych użytkowników odwiedzających portal.

 

Ujawnienie danych

 

Ujawnienie jakichkolwiek danych otrzymanych od Ogłoszeniodawców i Użytkowników Portalu przez GdzieJubileusz.pl może nastąpić tylko zgodnie z następującymi zasadami:
- w przypadku, gdy właściciel portalu jest do tego zmuszone nakazem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nakazem Sądu RP.
- w przypadku, gdy GdzieJubileusz.pl zamierza współpracować przy śledztwie dotyczącym domniemanego łamania prawa bez otrzymania nakazu sądu, czy jakiegokolwiek wymagania prawnego.
- przypadku, gdy konieczna jest ochrona praw GdzieJubileusz.pl 
Odwiedzając Portal GdzieJubileusz.pl i rejestrując się Ogłoszeniodawcy i Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na zbieranie i wykorzystanie informacji w wyżej opisany sposób.

  
Administratorem danych osobowych jest:
Axel Media Albert Ksel
26-001 Masłów Drugi,
ul. Krajobrazowa 99
NIP 6572665910
REGON 260278640